Bakom Knalten AB står Lars Ragnar Nerelius, civilingenjör från Chalmers med examen 1980, som skapare, ägare, drivkraft och VD. Lars Ragnar har erfarenhet av stora kunder som ansvarig byråprojektledare för Astra Tech, Husqvarna Forest & Garden och Saab Automobiles SP-material, samtliga World-Wide. Lång och mångårig erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor på uppdrag av bl. a. akademien med att kommunicera forskning och innovation i nära samarbete med företag och näringsliv.

Knalten är ingen kommunikationsbyrå i konventionell mening. Verksamheten startades 1998 och bygger på en kärna av handplockade specialister som valt att samarbeta. Vi arbetar från analys, strategi, idé, planering och genomförande till uppföljnng.

Fördelarna är många:
Vi har hög motivation och stor yrkesskicklighet.
Vi arbetar snabbt och effektivt.
Vi arbetar alltid tillsammans med kunden.
Vi har regelbundna avstämningar genom hela arbetsprocessen.
Vi sätter alltid gemensamma tidsplaner.
Vi bygger starka varumärken och en bra marknadsposition.
Vi vill hjälpa företag att göra rätt från början och slippa kostsamma och tidsödande försök till rätt kommunikation.
Vi kan utreda företagets nuvarande ställning inom kommunikationsområdet och upprätta en revisionsberättelse som beskriver utgångspunkten för en marknadsplan.
Vi kan erbjuda tydligt affärsresultat kopplat till kommunikationsområdet.
Vi erbjuder marknadsanalyser, image- och varumärkesmätningar, kommunikationsmätningar, effektmätningar samt utvärderingar.
Vi kan formera just den arbetsgrupp som uppdraget kräver.
Vi kan växa med uppdraget och koppla in fler specialister om så behövs.
Vi presenterar tydliga, fasta offerter och fakturor.

Vi är måna om miljön - därför använder vi endast miljöcertifierade tryckerier.

 

Knalten | 031-733 46 53 | info@knalten.se