volvo & chalmers studentbostäder
Volvo Green Car Drive + Chalmers Studentbostäder = sant
Miljöbilspool som gav studenterna tillgång till en säker miljöbil och som dessutom gav Volvo Green Car värdefullt underlag för framtida hållbarhetslösningar - vi var givetvis med på ett hörn.

 

 

chalmers studentbostäder
Chalmers Studentbostäder fick 40% nöjdare hyresgäster
Hyran är oftast den största utgiften varje månad och vi hjälpte Chalmers Studentbostäder att berätta hur pengarna kom hyresgästen till nytta. Utgångspunkt var ett strategiskt underlag kring attityderna som efter en ny mätning resulterade i 40% ökning av nöjda hyresgäster.

 

 

vinnova
Uppdrag från Vinnova
Boken Learship Mandate Programme i svensk och engelsk utgåva, tryckt i april 2011. Ämnad att bygga vetenskaplig excellens genom gränsöverskridande ledarskap och öka innovationskraften i svensk forskning.

 

 

yrkeshögskolan i mölnlycke
Yrkeshögskolan i Mölnlycke lanserar ny utbildning
Vi hjälpte Yrkeshögskolan i Mölnlycke att lansera sin nya utbildning med hjälp av en reklamfilm som visades i TV samt i sociala medier i alla dess former. Klicka här för att se filmen.

 

Knalten | 031-733 46 53 | info@knalten.se
Läs mer om hur vi arbetar